Yönetilen Tezler

Güven ÖZKAYA, (Doktora Tezi-2011) Çoklu karşılaştırma testlerinin grup sayısı ve denek sayılarına göre karşılaştırılması (U.Ü. Sağlık Bil. Ens.)

Ozkaya G, ERCAN I.
Examining Multiple Comparison Procedures According to Error Rate, Power Type, and False Discovery Rate
Journal of Modern Applied Statistical Methods 2012;11(2):348-60.

 

Gökhan OCAKOĞLU, (Doktora Tezi-2011) İstatistiksel şekil analizinde iki örneklem testlerinin karşılaştırılması (U.Ü. Sağlık Bil. Ens.)

Ocakoglu G, ERCAN I
Type I error rate for two-sample tests in statistical shape analysis.
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 2014; 41(3): 141-152

Ocakoglu G, ERCAN I
Traditional and modern morphometrics
Türkiye Klinikleri Journal of Biostatistics 2013;5(1):37-41.


Deniz SIĞIRLI, (Doktora Tezi-2011) İstatisiksel şekil analizinde büyüme ve allometrinin doğrusal ve doğrusal olmayan modellerle incelenmesi (U.Ü. Sağ. Bil. Ens.)

Sigirli D, ERCAN I
Examining the efficiency of models using tangent coordinates or principal component scores in allometry studies.
Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences.(2015) 7:3: 249-256
 

Sigirli D, ERCAN I
Examining Growth with Statistical Shape Analysis and Comparison of Growth Models
Journal of Modern Applied Statistical Methods 2012; 11(2):479-92.


Sigirli D, ERCAN I
Growth and Allometry in Modern Morphometrics
Türkiye Klinikleri Journal of Biostatistics 2013;5(1):42-8.


Şengül CANGÜR, (Doktora Tezi-2012) Yapısal eşitlik modellemesinde kullanılan model uyum indekslerinin karşılaştırılması (U.Ü. Sağlık Bil. Ens.)


Cangur S, ERCAN I
Comparison of Model Fit Indices Used in Structural Equation Modeling Under Multivariate Normality
Journal of Modern Applied Statistical Methods, May 2015, Vol. 14, No. 1, 152-167.


Pınar GÜNEL KARADENİZ, (Doktora Tezi-2015) Sağdan sansürlü verilerde iki grubun sağkalım eğrilerinin karşılaştırılmasında kullanılan testlerin incelenmesi (U.Ü. Sağlık Bil. Ens.)

Gunel Karadeniz P, ERCAN I
Examining tests for comparing of survival curves with right censored data
Statistics in Transition - new series
2017;18(2):139-158

Gunel Karadeniz P, ERCAN I

On Comparing Survival Curves with Right-Censored Data According to the Events Occur at the Beginning, in the Middle and at the End of Study Period

International Journal of Statistics in Medical Research, 2018, 7(4):117-128


Sema ATIŞ, (Yüksek Lisans Tezi-2015) Meme kanserinde gen ekspresyon verilerinin mikrodizi analizi (U.Ü. Sağlık Bil. Ens.)

Kuyuk Atis S, ERCAN I.
Commonly used statistical methods for detecting differential gene expression in microarray experiments.
Biostatistics and Epidemiology International Journal, 2017, 1(1):1-8.

Musa Bashir ALBISHIR, (Yüksek Lisans Tezi-2016) Yakalama tekrar yakalama yöntemlerinin karşılaştırılması ve engelli prevelansının araştırılması (U.Ü. Sağlık Bil. Ens.)

Albishir MB, ERCAN I.
Assessment and Comparison of Two Source Capture Recapture Methods Performance.
Turkiye Klinikleri Journal Biostatistics 2018;10(2):114-22

Albishir MB, ERCAN I, Alpu O, Tanridiler A, Can FE.
Prevalence of Nuclear and Extended Family with At Least One Disable Individual in Turkey.
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2018;38(3):248-56


Mehmet Onur KAYA (Doktora Tezi-2017) Odds oranının birleştirilmesinde kullanılan mantel haenszel ve peto  yöntemlerinin karşılaştırılması (U.Ü. Sağlık Bil. Ens.)

Kaya MO, ERCAN I.
A Comparison of the Mantel Haenszel and Peto Methods Used in Meta-Analysis.
Journal of Modern Applied Statistical Methods (Kabul edildi)

Ezel Özge TAŞ (Yüksek Lisans Tezi-2017) Meta Analizi ile Meme Kanserli Hastalarda Polizomi 17'nin Etkisinin İncelenmesi (U.Ü. Sağlık Bil. Ens.)

Tas EO, Pala EERCAN I, Sag S
IInvestigating The Impact of Polysomy 17 in Breast Cancer Patients With HER2 Amplification Through Meta-Analysis
Turkish Journal of Biochemistry 2019, 44(4):411-416

Tas EO, Sag S. ERCAN I
Investigating the Impact Of Polysomy 17 In Breast Cancer Patients Without Amplification Through Meta-Analysis
International Journal Of Hematology And Oncology 2018; 28(2):95-103

Ender UZABACI (Doktora Tezi-2017) Simetrik çok değişkenli dağılımlarda aykırı değer belirleme yöntemlerinin performanslarının incelenmesi (U.Ü. Sağlık Bil. Ens.)

Uzabaci E, ERCAN I, Alpu O. 
Evaluation of Outlier Detection Method Performance in Symmetric Multivariate Distributions
Communications in Statistics-Simulation and Computation 2020; 49 (2): 516-531

 

Özlem TOLUK (Yüksek Lisans Tezi-2019) İstatistiksel Proses Kontrol İle Enfeksiyon Hastalıklarının Yıllara Göre Değerlendirilmesi (U.Ü. Sağlık Bil. Ens.)

İbrahim ŞAHİN (Yüksek Lisans Tezi-2019) k-Ortalamalar Kümeleme Yöntemi ile Hipotirodizm Tanısı Konmuş Olguların Büyük Veri Kullanılarak İncelenmesi (U.Ü. Sağlık Bil. Ens.)

Fatma Ezgi CAN (Doktora Tezi-2020) Kayıp Landmark Tahmininde Kullanılabilecek Yöntemlerin Performansının Karşılaştırılması ve F Yaklaşımının Önerilmesi (U.Ü. Sağlık Bil. Ens.)

Devam Eden Tezler

Robab AHMADIAN (Doktora Tezi-Devam ediyor) Hassas Sorular Sormaya Yönelik Yöntemlerin Performansının Karşılaştırılması (U.Ü. Sağlık Bil. Ens.)

Fisun KAŞKIR KESKİN (Doktora Tezi- Devam ediyor) Meta Analizinde Yanlılık Yöntemlerinin Karşılaştırılması (U.Ü. Sağlık Bil. Ens.)

Ayşegül YABACI (Doktora Tezi- Devam ediyor) Effect Size Yöntemlerinin Karşılaştırılması (U.Ü. Sağlık Bil. Ens.)

Geri