Prof. Dr. İsmet KAN

kan@uludag.edu.tr

 

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Cangur S, Yilmaz V, EDIZ B, Kan I.
How Motivation, Communication-Cooperation and Reward System Affect Faculty Members' Job Satisfaction in a Developing Country.
The New Educational Review,2009, 17(1): 154-164.
Ercan I, Ozkaya G, Ocakoglu G, Yazici B, Sezer A, Ediz B, KAN İ
Determining Biostatistics Knowledge of Students and Physicians in Medical School
InterStat, 2008,  January, 3
Ercan I, Yazici B, Yang Y, Ozkaya G, Cangur S, Ediz B, KAN İ 
Misusage of Statistics in Medical Researches
European Journal of General Medicine,  2007, 4(3):127-133
Ercan I, Etoz A, Güney I, Ocakoğolu G, Ozdemir ST, KAN İ, Kahveci R
Statistical Shape Analysis of Nose in Turkish Young Adults
J Craniofac Surg. 2007 Jan;18(1):219-224
Ercan I.,Yazıcı B., Ocakoğlu G., Sığırlı D., KAN İ.
Review of Realibility and Factors Affecting the Realibility
InterStat, 2007 April, 8
Ercan I., Yazıcı B., Sığırlı D., Ediz B., KAN İ.
Examining Cronbach Alpha, Theta, Omega realibility Coefficients According To The sample Size
Journal of Modern Applied Statistical Methods, 2007, may, Vol. 6, No.1
Akgöz S., Akaya C., Berkan F.,Türkmen N.,KAN İ.,Kırlı S.
Trends in the annual incidence rates of narcotics felons arrested over the last 30 years in metropolitan  Bursa, Turkey
TohokuJ. Exp. Med. 2007,212. 253-263
Ercan I., Özkaya G., Alper Z., Ediz B., Bayman E.Ö., KAN İ., Bilgel N.
Algorithim for incresing patient satisfaction relates with non-technical dimension of services in Turkey
European Journal of General Medicine, 3(2): 73-77, 2006
Ercan I,Coskun F, Cangur S, Ursasavas A, Uzaslan E, KAN İ
An analysis of patients diagnosed with pulmonary embolism in terms of clinical and meteorological data
Saudi Med J. 2006 Apr;27 (4):555-7
Özalp Ü, Ediz B, KAN İ
Murphree and Vaporization Efficiencies In Multicomponent Distillation
Chimica Acta Turcica; 1993; 21:277-290
Özyurt G, Korfalı G, KAN İ
Measurement of Ocular İnterlimbic Distance (oild) During Halothane İnduction
Acta Anaesthesiologica Scandinavica Supplementum; 1983; 27:84
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Sığırlı D, Ediz B, Cangür Ş, Ercan İ, KAN İ
Türkiye ve Avrupa Birliğine Üye Üye Ülkelerin Sağlık Düzeyi Ölçütlerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile İncelenmesi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(2) 81-85 (2006)
Ercan İ, KAN İ
Ölçme ve Ölçmede hata
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknenoji dergisi, 7 (1) 51-56 ,2006
Türkmen N, Çoltu A, KAN İ
Bursa’da otopsi yapılan gözaltı ve cezaevi ölümleri
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 31 (3) 159-162,2005
Cangür Ş, Sığırlı D, Ediz B, Ercan İ, KAN  İ
Türkiyede’ki özürlü grupların yapısının çoklu uyum analizi ile incelenmesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 31 (3) 153-157,2005
Akgöz S; Özçakır A;KAN İ, Tombul K; Altınsoy Y; Sivrioğlu Y
Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Doyumları
Türkiye Klinikleri Dergisi, 13(2)86-96,2005
Akgöz S; Özçakır A; Atıcı E;  KAN İ
Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Çalışan Hekimlerin Empatik Eğilimleri
Türkiye Klinikleri Dergisi, 13(2)97-104,2005
Ercan İ; KAN,İ
Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,30(3)211-216,2004
Ercan,İ;Ediz,B;KAN,İ
Sağlık Kurumlarında teknik olmayan boyut için hizmet memnuniyetini ölçebilmek amacıyla geliştirilen ölçek
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,30(3)151-157,2004
Ercan,İ;Ediz,B;KAN,İ
Hastaların Sosyo-Ekonomik Durumlarına Göre Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin İncelenmesi
İnönü Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi,11(3) 161-167(2004)
Akgöz S; Ercan İ; KAN İ
Meta Analizi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30(2) 107-112,2004
.Cankur N;Turan S;Ediz B; KAN İ
Öğrencilerin Bakış Açısı ile Tıp Fakültesi Eğitimi: II-Sosyal Boyut
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Vol 26(1-2-3):19-23,1999-2000
Ercan İ;Ediz B;Hacımustafaoğlu M;KAN İ;Bostan Ö
Kümeleme çözümlemesinin yeni doğan sarılıklı olgulara uygulanması
Uludağ Üniv Tıp Fak Derg,Vol 24(1-2-3):17-22,1997
Özalp Ü;Özalp A;KAN İ
Limits on the Thermodynamic Models,Wilson and UNIQUAC in Multicomponent Phase Equilibria of Ethanol-Benzene-Heptane and Hexane-Ethanol-Benzene” Communications
A.Ü.Fen Fak. B Serisi Yayını Cilt:42
Genç Z; Aydın Ö; Ediz B; KAN İ
Bursa'ya Yerleşen Göçmenler Arasında Akraba Evliliği Sıklığı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1992; 19:147-153.
Genç Z; Ediz B; KAN İ
Bursa'da Akraba Evliliklerinin İncelenmesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1992; 19:5-17.
Şahin Ş; Avcı R; Özcan B; Sevdar M; KAN İ
Genel Anestezi Sırasında Göziçi Basıncındaki Artışın Önlenmesinde Pankuronyum ve Lidokain'in Ön Tedavi (pretreatment) Etkilerinin Karşılaştırılması
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1991; 18:73-80.
Özcan B; Avcı R; Şahin Ş; Sevdar M; KAN İ
Etomidate ve Thiopentone'un Göziçi Basıncına Etkilerinin Karşılaştırılması
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1990; 17:51-58
Çoltu N; KAN İ; Önerci M; Okan S
Timpanoplasti Ameliyatlarında Sodyum Nitroprussid ile Kontrollü Hipotansiyon
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1989; 16:289-294
Özcan B; Yanık İ; KAN İ
Çocuklarda  Vekuronyum ve Pankuronyumun Entübasyon Dozlarının Karşılaştırılması
Türk Anest. ve Rean. Cem. Mecmuası; 1989; 17:109-112
Korfalı G; Aktay S; KAN İ
Çocuklarda Propofol ile İndüksiyonun Özellikleri
Türk Anest. ve Rean. Cem. Mecmuası; 1989; 17:226-228
Özcan B;Yanık İ; KAN İ
Vekuronyum vepankuronyumun çocuklarda entübasyon dozlarının karşılaştırılması
Türk Anesteziyoloji ve Reaminasyon Cemiyeti Mecmuası; 1989; 17:109-112
Şahin Ş;Yanık İ;KAN İ
Vekuronyumun devamlı infüzyon şeklinde kullanımının intermittan bölüş kullanımı ile karşılaştırılması
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası;1988
KAN İ
Örnek büyüklüğüne bağlı olarak z ve t değerleri arasındaki ilişki
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Supplementum);1988; 3:1-17
Saraçoğlu İ; Özyardımcı N; Gözü O; Ege E; KAN İ
Bronşial Astımlı Olgularda Serum ve Balgamda Kalitatif ve Kantitatif IgA Tayini
Solunum Dergisi; 1988; 11:293-304
Temelkuran Ö; Özyardımcı N; Gözü O; Ege E; KAN İ
Serum ve Plevra Sıvısı Laktik Dehidrogenaz ve İzoenzimlerin Plörezilerin Ayırıcı Tanısındaki Değeri
Solunum Dergisi; 1988; 11:283-292
Gözü O; Özyardımcı N; Ege E; KAN İ; Yalın A
Plevra İğne Biyopsilerinin Tanıdaki Yeri
Solunum Dergisi;1988; 10:327-332
Gözü O; Özyardımcı, N; Ege E; KAN İ; Yalın A
Bronkoskopi Yapılan 717 Olguda Bulgular
Solunum Dergisi;1988; 10:321-326
Güler, A H; Özkan K; KAN İ
Lipidlerin Kan Pıtılaşması Üzerindeki Etkileri
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1988; 15:533-540
Zorluoğlu A; Yanık K; Özen Y; Yılmazlar T; Kızıl A; Gedikoğlu S; Parlak M; KAN İ
Köpeklerde Bakteriyolojik ve Mekanik Reflüyü Engelleyen " Telescoping Nipple Valve " Uygulaması
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1988; 15:285-295.
Gözü O; Liman E; KAN İ
Toraks Ölçümleri ve Solunum Fonksiyonlarının Antremanlarla Değişimi
Spor Hekimliği Dergisi; 1988; 23:1-8
Korfalı G; Azrak H; Kan İ
Endoktrakeal Entübasyonda Vekuronyum ve Pankuronyum'um Entübasyon  Koşulları ve Zamanı Yönünden Karşılaştırılması
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası; 1986; 14:17-19
Korfalı G; KAN İ
Küçük Cerrahi Girişimlerde Midazolam-Alfentanil Kombinasyonu
Hacettepe Tıp Dergisi; 1986; 19:143-150
Özyurt G; KAN İ; Sezer S
Fraksiyone Dolantin'in Balans Anestezi Ekonomisi ile İlişki
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1985; 12:45-49
Gözü, O; Özyardımcı; Özyardımcı, N; Saraçoğlu İ; Yaman Ö; Fakı İ; KAN İ
Plörezilerde Tanı ile Sıvı Miktarları Arasındaki İlişki
Solunum Dergisi; 1985; 7:200-207
Güre A; Özyurt M; KAN İ; Kaner C
Yanık Mineral Yağlarının Sıçanların İdrar Sedimentleri (Lökosit, Eritrosit, Kristal ve Epiteller) Üzerine Etkisi
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi; 1984; 3:13-20
Güre A; Karaca, A. R.; KAN İ; Gül V; Varlıker H
Ksilen Buharını Soluyan Farelerin Kanlarındaki Lökosit ve Eritrosit Sayılarında Olan Değişiklikler
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi; 1984; 3:21-29
Güre A; Ulus İ; KAN İ ve ark.
F12 Dölüne Kadar İnbred Yetiştirilen Yüksek Homojenli Sıçanların Değişik Döllerindeki Biyolojik Özellikleri -1-
Doğa Bilim Dergisi; 1984; 8:219-138
Özyurt G; Korfalı G; KAN İ
Measurement of Ocular İnterlimbic Distance (oild) During Halothane İnduction
Acta Anaesthesiologica Scandinavica Supplementum; 1983; 27:84.
Özeke T; Günay Ü; Sapan N; KAN İ
Anne Sütünün  Enerji Değeri İle Kan Bulguları Arasındaki İlişki
Haseki Tıp Bülteni; 1983; 21:287-291
Güre A; Baykal O; Kurtkaya M; Güven S; Özgür L; İrten M; Birol İ; KAN İ
Farelerdeki Homojenite Tespitinin C1. Welchii-Alpha Toksini ile Yapılması
Tübitak Yayını; 1983, 45-51
Özyurt G; Korfalı G; KAN İ
Halotan Anestezisinde Okuler İnterlimbik Uzaklığın Ölçülmesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1983; 1:79-83
KAN İ; Gülesen Ö
Diyarbakır'da Bir Yıl İzlenen 0-1 Yaş ,1135 Bebeğin Beslenme Durumları ve Sorunları
Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1982; 2,3:107-114
Tunalı Ş; Tokgöz N; Özcan A; Bingül Ö; KAN İ
12-18 Yaş Gruplarında Akne Vulgaris Prevalansı
Uludağ Üniversitesi VIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı; 1982; 2:673-687
KAN İ; Gülesen Ö
Diyarbakır İlinde Bebeklerin Aşılanmalarına Etki Eden Etmenler ve Yerleşme Yerlerine Göre Durumları
Bursa Tıp Fakültesi Dergisi; 1981; 1:37-44
Erem, T; Gülesen Ö; KAN İ; Çimen A; Mağden A
Bursa İl Merkezinde İlkokul Çocuklarında Boy ile Baş Gelişmesi arasındaki İlişkilerin Antropometrik Ölçüler Yöntemi ile İncelenmesi
Bursa Tıp Fakültesi Dergisi; 1979; 1,2,3:17-25.
Gülesen Ö;Kurtpınar H;Çobanoğlu Nedim; Özbek H;KAN İ ve Ark.
Diyarbakır Bölgesi Sağlık Araştırma  Projesi
Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi; 1975;4:209-227
KAN İ
1970 Yılı İçinde Diyarbakır Tıp Fakültesi Hastanesinde Yatan Hastaların İstatistiki Değerlendirilmesi
Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi;1974;3:79-88
İnalöz Ş;Gülesen Ö;Etiz S;KAN İ
Trahom Tedavisinde Oxytatrecycline ve Chloramphenicol'ün lokal Etkileri
Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi; 1974;3:739-745
KAN İ
Örnek Hacminin Tayini
Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi;1974;3:581-590
KAN İ
Tıp Fakültesi ve Numune Hastanesi Kliniklerinde Yatan Hastalarda Görülen Hastalıkların Gösterdiği Özellikler ve İstatistiki Yoldan  Değerlendirilmesi
Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi;1973;2:637-657
KAN İ
Hastane Hizmetlerini Ölçen İndekslerin  Uygulanması İle İlgili Bir Çalışma
Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi;1973;2:551-558
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
Ediz B; KAN İ;Ercan İ; Menek T
Bağımsız İki Örnek Farkına İlişkin t ve Mann-Whitney U Testi ile Kontrolünde,Verilen Kararların Doğruluk Dereceleri.
4. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Bildirileri,13-22,1999
Ediz B; Ercan İ; KAN İ
Hastane Bilişim Sistemi: Organizaasyondaki yeri,önemi ve yaşatılmasında karşılaşılan sorunlar
5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Bildiri Kitabı 345,2000
Ediz B; Ercan İ; Bayman E.Ö; KAN İ
İnternette Bir Tarama Mekanizması:Copernic
5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Bildiri Kitabı289-298,2000
KAN İ; Ediz B; Ercan İ; Bayman E.Ö
Türkiye’deki Tıp Fakültelerinde Biyoistatistik ve Biyoistatistikçiler
5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Bildiri Kitabı262-264,2000
KAN İ; Akgöz S; Ediz B; Ercan İ
Biyoistatistik Etiği
3.Ulusal Tıp Etiği Kongre Kitabı Vol 1:333-340,2003
Ediz B;  KAN İ ;Ercan İ; Menek T;
Bağımsız İki Örnek Farkına İlişkin t ve Mann-Whitney U Testi ile Kontrolünde,Verilen Kararların Doğruluk Dereceleri
4. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Bildirileri,13-22,1999

Genç Z., Aydın Ö., Ediz B., KAN İ.

Bursa’ya Yerleşen Göçmenler Arasında Akraba Evliliği Sıklığı,

II.Halk Sağlığı Günleri "Çocuk Sağlığı" Bildiri Özetleri Kitabı, s. 20, 1991, Bursa.

Genç Z., Ediz B., KAN İ.

 Bursa’da Akraba Evliliklerinin İncelenmesi,
I I. Halk Sağlığı Günleri "Çocuk Sağlığı" Bildiri Özetleri Kitabı, s. 59, 1991, Bursa.

Cankur N.Ş., Turan S., Ediz B., KAN İ.

Tıp eğitiminde hedeften sapmalar: Öğrenci anketi çalışması II,
1. Ulusal tıp eğitimi kongresi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 12-15 Kasım 1998.
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ercan I, Ozkaya G, Ocakoglu G, Yazici B, Sezer A, Ediz B, KAN I
Determining Biostatistics Knowledge of Students and Physicians in Medical School
InterStat, 2008,  January, 3
Ercan, Yazici B, Yang Y, Ozkaya G, Cangur S, Ediz B, KAN I
Misusage of Statistics in Medical Researches
European Journal of General Medicine,  2007, 4(3):127-133
Ercan I, Etoz A, Güney I, Ocakoğolu G, Ozdemir ST, Kan I, Kahveci R
Statistical Shape Analysis of Nose in Turkish Young Adults
J Craniofac Surg. 2007 Jan;18(1):219-224
Ercan I.,Yazıcı B., Ocakoğlu G., Sığırlı D., Kan I.
Review of Realibility and Factors Affecting the Realibility
InterStat, 2007 April, 8
Ercan I., Yazıcı B., Sığırlı D., Ediz B., Kan I.
Examining Cronbach Alpha, Theta, Omega realibility Coefficients According To The sample Size
Journal of Modern Applied statistical Methods, 2007, may, Vol. 6, No.1
Akgöz S., Akaya C., Berkan F.,Türkmen N.,Kan İ.,Kırlı S.
Trends in the annual incidence rates of narcotics felons arrested over the last 30 years in metropolitan  Bursa, Turkey
TohokuJ. Exp. Med. 2007,212. 253-263

Ercan I., Özkaya G., Alper Z., Ediz B., Bayman E.Ö., KAN İ., Bilgel N.
Algorithim for incresing patient satisfaction relates with non-technical dimension of services in Turkey
European journal of General Medicine, 3(2): 73-77, 2006
Ercan I,Coskun F, Cangur S, Ursasavas A, Uzaslan E, Kan I
An analysis of patients diagnosed with pulmonary embolism in terms of clinical and meteorological data
Saudi Med J. 2006 Apr;27 (4):555-7
Özalp Ü, Ediz B, Kan İ
Murphree and Vaporization Efficiencies In Multicomponent Distillation
Chimica Acta Turcica; 1993; 21:277-290
Özyurt G, Korfalı G, Kan İ
Measurement of Ocular İnterlimbic Distance (oild) During Halothane İnduction
Acta Anaesthesiologica Scandinavica Supplementum; 1983; 27:84
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Sığırlı D, Ediz B, Cangür Ş, Ercan İ, Kan İ
Türkiye ve Avrupa Birliğine Üye Üye Ülkelerin Sağlık Düzeyi Ölçütlerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile İncelenmesi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(2) 81-85 (2006)
Ercan İ, Kan İ
Ölçme ve Ölçmede hata

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknenoji dergisi, 7 (1) 51-56 ,2006

Türkmen N, Çoltu A, Kan İ
Bursa’da otopsi yapılan gözaltı ve cezaevi ölümleri
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 31 (3) 159-162,2005
Cangür Ş, Sığırlı D, Ediz B, Ercan İ, Kan  İ
Türkiyede’ki özürlü grupların yapısının çoklu uyum analizi ile incelenmesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 31 (3) 153-157,2005

Akgöz S; Özçakır A;Kan İ, Tombul K; Altınsoy Y; Sivrioğlu Y
Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Çalışan Hemşirelerin Mesleki Doyumları
Türkiye Klinikleri Dergisi, 13(2)86-96,2005
Akgöz S; Özçakır A; Atıcı E;  Kan İ
Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Çalışan Hekimlerin Empatik Eğilimleri
Türkiye Klinikleri Dergisi, 13(2)97-104,2005
Ercan İ; Kan,İ
Ölçeklerde güvenirlik ve geçerlik
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,30(3)211-216,2004
Ercan,İ;Ediz,B;Kan,İ
Sağlık Kurumlarında teknik olmayan boyut için hizmet memnuniyetini ölçebilmek amacıyla geliştirilen ölçek
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,30(3)151-157,2004
Ercan,İ;Ediz,B;Kan,İ
Hastaların Sosyo-Ekonomik Durumlarına Göre Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin İncelenmesi
İnönü Üniversitesi Tıp fakültesi Dergisi,11(3) 161-167(2004)
Akgöz S; Ercan İ; Kan İ
Meta Analizi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30(2) 107-112,2004
.Cankur N;Turan S;Ediz B; Kan İ
Öğrencilerin Bakış Açısı ile Tıp Fakültesi Eğitimi: II-Sosyal Boyut
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Vol 26(1-2-3):19-23,1999-2000
Ercan İ;Ediz B;Hacımustafaoğlu M;Kan İ;Bostan Ö
Kümeleme çözümlemesinin yeni doğan sarılıklı olgulara uygulanması
Uludağ Üniv Tıp Fak Derg,Vol 24(1-2-3):17-22,1997
Özalp Ü;Özalp A;Kan İ
Limits on the Thermodynamic Models,Wilson and UNIQUAC in Multicomponent Phase Equilibria of Ethanol-Benzene-Heptane and Hexane-Ethanol-Benzene” Communications
A.Ü.Fen Fak. B Serisi Yayını Cilt:42
Genç Z; Aydın Ö; Ediz B; Kan İ
Bursa'ya Yerleşen Göçmenler Arasında Akraba Evliliği Sıklığı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1992; 19:147-153.
Genç Z; Ediz B; Kan İ
Bursa'da Akraba Evliliklerinin İncelenmesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1992; 19:5-17.
Şahin Ş; Avcı R; Özcan B; Sevdar M; Kan İ
Genel Anestezi Sırasında Göziçi Basıncındaki Artışın Önlenmesinde Pankuronyum ve Lidokain'in Ön Tedavi (pretreatment) Etkilerinin Karşılaştırılması
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1991; 18:73-80.
Özcan B; Avcı R; Şahin Ş; Sevdar M; Kan İ
Etomidate ve Thiopentone'un Göziçi Basıncına Etkilerinin Karşılaştırılması
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1990; 17:51-58
Çoltu N; Kan İ; Önerci M; Okan S
Timpanoplasti Ameliyatlarında Sodyum Nitroprussid ile Kontrollü Hipotansiyon
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1989; 16:289-294
Özcan B; Yanık İ; Kan İ
Çocuklarda  Vekuronyum ve Pankuronyumun Entübasyon Dozlarının Karşılaştırılması
Türk Anest. ve Rean. Cem. Mecmuası; 1989; 17:109-112
Korfalı G; Aktay S; Kan İ
Çocuklarda Propofol ile İndüksiyonun Özellikleri
Türk Anest. ve Rean. Cem. Mecmuası; 1989; 17:226-228
Özcan B;Yanık İ; Kan İ

Vekuronyum vepankuronyumun çocuklarda entübasyon dozlarının karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reaminasyon Cemiyeti Mecmuası; 1989; 17:109-112

Şahin Ş;Yanık İ;Kan İ
Vekuronyumun devamlı infüzyon şeklinde kullanımının intermittan bölüş kullanımı ile karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası;1988

Kan İ
Örnek büyüklüğüne bağlı olarak z ve t değerleri arasındaki ilişki
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Supplementum);1988; 3:1-17
Saraçoğlu İ; Özyardımcı N; Gözü O; Ege E; Kan İ
Bronşial Astımlı Olgularda Serum ve Balgamda Kalitatif ve Kantitatif IgA Tayini
Solunum Dergisi; 1988; 11:293-304
Temelkuran Ö; Özyardımcı N; Gözü O; Ege E; Kan İ
Serum ve Plevra Sıvısı Laktik Dehidrogenaz ve İzoenzimlerin Plörezilerin Ayırıcı Tanısındaki Değeri
Solunum Dergisi; 1988; 11:283-292
Gözü O; Özyardımcı N; Ege E; Kan İ; Yalın A
Plevra İğne Biyopsilerinin Tanıdaki Yeri

Solunum Dergisi;1988; 10:327-332

Gözü O; Özyardımcı, N; Ege E; Kan İ; Yalın A
Bronkoskopi Yapılan 717 Olguda Bulgular

Solunum Dergisi;1988; 10:321-326

Güler, A H; Özkan K; Kan İ
Lipidlerin Kan Pıtılaşması Üzerindeki Etkileri
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1988; 15:533-540
Zorluoğlu A; Yanık K; Özen Y; Yılmazlar T; Kızıl A; Gedikoğlu S; Parlak M; Kan İ
Köpeklerde Bakteriyolojik ve Mekanik Reflüyü Engelleyen " Telescoping Nipple Valve " Uygulaması

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1988; 15:285-295.

Gözü O; Liman E; Kan İ
Toraks Ölçümleri ve Solunum Fonksiyonlarının Antremanlarla Değişimi
Spor Hekimliği Dergisi; 1988; 23:1-8
Korfalı G; Azrak H; Kan İ
Endoktrakeal Entübasyonda Vekuronyum ve Pankuronyum'um Entübasyon  Koşulları ve Zamanı Yönünden Karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası; 1986; 14:17-19

Korfalı G; Kan İ
Küçük Cerrahi Girişimlerde Midazolam-Alfentanil Kombinasyonu
Hacettepe Tıp Dergisi; 1986; 19:143-150
Özyurt G; Kan İ; Sezer S
Fraksiyone Dolantin'in Balans Anestezi Ekonomisi ile İlişki

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1985; 12:45-49

Gözü, O; Özyardımcı; Özyardımcı, N; Saraçoğlu İ; Yaman Ö; Fakı İ; Kan İ
Plörezilerde Tanı ile Sıvı Miktarları Arasındaki İlişki
Solunum Dergisi; 1985; 7:200-207
Güre A; Özyurt M; Kan İ; Kaner C
Yanık Mineral Yağlarının Sıçanların İdrar Sedimentleri (Lökosit, Eritrosit, Kristal ve Epiteller) Üzerine Etkisi

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi; 1984; 3:13-20

Güre A; Karaca, A. R.; Kan İ; Gül V; Varlıker H
Ksilen Buharını Soluyan Farelerin Kanlarındaki Lökosit ve Eritrosit Sayılarında Olan Değişiklikler

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi; 1984; 3:21-29

Güre A; Ulus İ; Kan İ ve ark.
F12 Dölüne Kadar İnbred Yetiştirilen Yüksek Homojenli Sıçanların Değişik Döllerindeki Biyolojik Özellikleri -1-
Doğa Bilim Dergisi; 1984; 8:219-138
Özyurt G; Korfalı G; Kan İ
Measurement of Ocular İnterlimbic Distance (oild) During Halothane İnduction

Acta Anaesthesiologica Scandinavica Supplementum; 1983; 27:84.

Özeke T; Günay Ü; Sapan N; Kan İ
Anne Sütünün  Enerji Değeri İle Kan Bulguları Arasındaki İlişki

Haseki Tıp Bülteni; 1983; 21:287-291

Güre A; Baykal O; Kurtkaya M; Güven S; Özgür L; İrten M; Birol İ; Kan İ
Farelerdeki Homojenite Tespitinin C1. Welchii-Alpha Toksini ile Yapılması
Tübitak Yayını; 1983, 45-51
Özyurt G; Korfalı G; Kan İ
Halotan Anestezisinde Okuler İnterlimbik Uzaklığın Ölçülmesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1983; 1:79-83

Kan İ; Gülesen Ö
Diyarbakır'da Bir Yıl İzlenen 0-1 Yaş ,1135 Bebeğin Beslenme Durumları ve Sorunları

Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi; 1982; 2,3:107-114

Tunalı Ş; Tokgöz N; Özcan A; Bingül Ö; Kan İ
12-18 Yaş Gruplarında Akne Vulgaris Prevalansı
Uludağ Üniversitesi VIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi Kitabı; 1982; 2:673-687
Kan İ; Gülesen Ö
Diyarbakır İlinde Bebeklerin Aşılanmalarına Etki Eden Etmenler ve Yerleşme Yerlerine Göre Durumları

Bursa Tıp Fakültesi Dergisi; 1981; 1:37-44

Erem, T; Gülesen Ö; Kan İ; Çimen A; Mağden A
Bursa İl Merkezinde İlkokul Çocuklarında Boy ile Baş Gelişmesi arasındaki İlişkilerin Antropometrik Ölçüler Yöntemi ile İncelenmesi
Bursa Tıp Fakültesi Dergisi; 1979; 1,2,3:17-25.
Gülesen Ö;Kurtpınar H;Çobanoğlu Nedim; Özbek H;Kan İ ve Ark.
Diyarbakır Bölgesi Sağlık Araştırma  Projesi
Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi; 1975;4:209-227
Kan İ
1970 Yılı İçinde Diyarbakır Tıp Fakültesi Hastanesinde Yatan Hastaların İstatistiki Değerlendirilmesi
Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi;1974;3:79-88
İnalöz Ş;Gülesen Ö;Etiz S;Kan İ
Trahom Tedavisinde Oxytatrecycline ve Chloramphenicol'ün lokal Etkileri
Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi; 1974;3:739-745
Kan İ
Örnek Hacminin Tayini

Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi;1974;3:581-590

Kan İ
Tıp Fakültesi ve Numune Hastanesi Kliniklerinde Yatan Hastalarda Görülen Hastalıkların Gösterdiği Özellikler ve İstatistiki Yoldan  Değerlendirilmesi
Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi;1973;2:637-657
Kan İ
Hastane Hizmetlerini Ölçen İndekslerin  Uygulanması İle İlgili Bir Çalışma
Diyarbakır Tıp Fakültesi Dergisi;1973;2:551-558
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
Ediz B; Kan İ;Ercan İ; Menek T
Bağımsız İki Örnek Farkına İlişkin t ve Mann-Whitney U Testi ile Kontrolünde,Verilen Kararların Doğruluk Dereceleri.
4. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Bildirileri,13-22,1999
Ediz B; Ercan İ; Kan İ
Hastane Bilişim Sistemi: Organizaasyondaki yeri,önemi ve yaşatılmasında karşılaşılan sorunlar
5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Bildiri Kitabı 345,2000
Ediz B; Ercan İ; Bayman E.Ö; Kan İ
İnternette Bir Tarama Mekanizması:Copernic
5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Bildiri Kitabı289-298,2000
Kan İ; Ediz B; Ercan İ; Bayman E.Ö
Türkiye’deki Tıp Fakültelerinde Biyoistatistik ve Biyoistatistikçiler
5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Bildiri Kitabı262-264,2000
Kan İ; Akgöz S; Ediz B; Ercan İ
Biyoistatistik Etiği
3.Ulusal Tıp Etiği Kongre Kitabı Vol 1:333-340,2003
Ediz B;  Kan İ ;Ercan İ; Menek T;
Bağımsız İki Örnek Farkına İlişkin t ve Mann-Whitney U Testi ile Kontrolünde,Verilen Kararların Doğruluk Dereceleri
4. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Bildirileri,13-22,1999

Genç Z., Aydın Ö., Ediz B., KAN İ.

Bursa’ya Yerleşen Göçmenler Arasında Akraba Evliliği Sıklığı,

II.Halk Sağlığı Günleri "Çocuk Sağlığı" Bildiri Özetleri Kitabı, s. 20, 1991, Bursa.

Genç Z., Ediz B., KAN İ.

 Bursa’da Akraba Evliliklerinin İncelenmesi,
I I. Halk Sağlığı Günleri "Çocuk Sağlığı" Bildiri Özetleri Kitabı, s. 59, 1991, Bursa.

Cankur N.Ş., Turan S., Ediz B., KAN İ.

Tıp eğitiminde hedeften sapmalar: Öğrenci anketi çalışması II,
1. Ulusal tıp eğitimi kongresi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 12-15 Kasım 1998.