Asst.Prof.Dr. Bulent EDIZ

ediz@uludag.edu.tr

   

B.Sc.:

 Statistics, Anadolu University, (1988)

M.Sc.:

 Biostatistics, Uludag University, (1991)

Ph.D.:

 Biostatistics, Uludag University, (1997)
   
   
Directed Thesis
 

Statistical & Methodological Publications

 Ozkaya G, EDIZ B, Ercan I.

 Two-Stage Phase II Trials and Sample Size For Different Designs

 Turkiye Klinikleri Journal of Biostatistics, 2012;4(2):70-80.(in Turkish)
Ercan I, Ozkaya G, Ocakoglu G, Yazici B, Sezer A, EDIZ B, Kan I  
  Determining Biostatistics Knowledge of Students and Physicians in Medical School
  InterStat, 2008,  January, 3.
  Ercan I, Yazici B, Yang Y, Ozkaya G, Cangur S, EDIZ B, Kan I
Misusage of Statistics in Medical Researches
  European Journal of General Medicine,  2007, 4(3):127-133.
Ercan I, Yazici B, Sigirli D, EDIZ B, Kan I
  Examining Cronbach Alpha, Theta, Omega Reliability Coefficients  According To The Sample Size
  Journal of Modern Applied Statistical Methods,  2007, May, Vol. 6, No. 1

EDİZ B.

İstatistik ve Tıp,

Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. Vol 24 (1-2-3) : 75-76, 1997.

EDİZ B.., Kan İ.

İki ortalama farkına ilişkin hipotezlerin z ve t testi ile kontrolünde verilen kararların doğruluk dereceleri,

U.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, Sayı:2, s. 127-130, 1993.

Collaborative & Interdisciplinary Publications
Donmez O, Korkmaz HA, Yıldız N, EDIZ B.
Comparison of serum cystatin C and creatinine levels in determining glomerular filtration rate in children with stage I to III chronic renal disease.
Renal Failure 2015 Jun;37(5):784-790.
Akcaglar S, Ener B, Toker SC, EDIZ B, Tunali S, Tore O.
A comparative study of dermatophyte infections in Bursa, Turkey.
Med Mycol. 2011 Aug;49(6):602-7

Ozan H, Özuysal S, EDIZ B.

Perineural Invasion in Early-Stage Cervical Carcinoma

Eur. J. Gynaec. Oncol. N.4, 2009

Cangur S, Yilmaz V, EDIZ B, Kan I.
How Motivation, Communication-Cooperation and Reward System Affect Faculty Members' Job Satisfaction in a Developing Country.
The New Educational Review,2009, 17(1): 154-164.

 Semizel E, Oztürk B, Bostan OM, Cil E, EDIZ B.

 The effect of age and gender on the electrocardiogram in children.

 Cardiol Young. 2008 Feb;18(1):26-40.

 

Kahraman M. M., Özyiğit M. O., Akkoç A., EDIZ B., Mısırlıoğlu D., Sönmez G., Alasonyalılar A., Yılmaz R.

Targeted surveillance to assess the presence of BSE in the age risk population of cattle slaughtered in Bursa, Turkey: preliminary results of an immunohistochemical detection study for the 2004 – 2005 period.

Journal of Veterinary Science, 8(2), 193 – 195, 2007.

 
 Topal U, Kaderli A, Topal NB, Ozdemir B, Yesilbursa D, Cordan J, Ediz B, Aydinlar A.
 Relationship between the arterial calcification detected in mammography and coronary artery disease.
 European Journal of Radiology 63(3): 391-395 Sep 2007.
  Ercan I, Ozkaya G, Alper Z, EDİZ B., Bayman E. O., Kan I, Bilgel N.
  Algorithm For Increasing Patient Satisfaction Related With Non-Technical Dimension Of Services In Turkey
European Journal of General Medicine 2006; 3(2):73-77
 Donmez O, Durmaz O, EDİZ B., Cigerdelen N, Kocak S.
Catheter-related complications in children on chronic Peritoneal dialysis.

 Adv Perit Dial. 2005;21:200-3.

Gullulu S, Kaderli AA, Ekbul A, Ozdemir B, Baran I, Gullulu M, EDİZ B., Cordan J, Yurtkuran M.
 Tissue Doppler echocardiography and myocardial performance index in patients with scleroderma.
 J Int Med Res. 2005 Jul-Aug;33(4):417-24.
 

Biricik H., Öcal N., Gücüş A., Ediz B., Uzman M.

Seasonal changes of some mineral status in mares.

Journal of Equine Veterinary Science, 25: 8, August 2005, 346-348 38,5.

 
 Kanat O, Adim S, Evrensel T, Yerci O, EDİZ B., Kurt E, Demiray M, Gonullu G, Arslan M, Manavoglu O.
 Prognostic value of nm23 in gastrointestinal stromal tumors.
Med Oncol. 2004;21(1):53-8.
  Elbul A., Güllülü S., Özdemir B., Baran İ., Ersoy C., İmadoğlu Ş., Aydınlar A., Cordan J., EDİZ B.
Echocardiographic examination of effects of uncomplicated asymptomatic obesity on cardiac functions,

  Journal of Cardiovascular Ultrasound and Allied Techniques, Vol:21, No: 4, 2004.

Elbul A., Güllülü S., Özdemir B., Karahasan M., Baran İ., Aydınlar A., Cordan J., EDİZ B., Develioğlu O.
  Effects of tibolon on cardiac functions in healthy postmenopausal women,
  Journal of Cardiovascular Ultrasound and Allied Techniques, Vol:21, No: 4, 2004.

  Topal U, EDİZ B.

  Transthoracic needle biopsy: factors effecting risk of pneumothorax.
Eur J Radiol. 2003 Dec;48(3):263-7.
  Ozan H, Ilcol Y, Kimya Y, Cengiz C, EDİZ B.
Plasma anti-oxidant status and lipid profile in non-gravida women with a history of pre-eclampsia.
  J Obstet Gynaecol Res. 2002 Oct;28(5):274-9.
Tunca B, Cecener G, Gebitekin C, Egeli U, EDİZ B, Ercan I.
  Investigation of genetic susceptibility to non-small cell lung cancer by fragile site expression.

 Teratog Carcinog Mutagen. 2002;22(3):205-15.

  Ozan H., Esmer A, Kolsal N, Çopur Ö. U., EDİZ B.
  Plasma ascorbic level and erytrocyte fragility in preeclampsia and eclampsia,
Eurapan Journal of Obstetrics&Gynecology and Reproductive Biology, Vol.71, p. 35-40, 1997.
 Ildirim I, Hacimustafaoglu M, EDİZ B.
Correlation of tuberculin induration with the number of Bacillus Calmette-Guerin vaccines.
Pediatr Infect Dis J. 1995 Dec;14(12):1060-3.

Guler AH, Sapan N, EDİZ B., Genc Z, Ozkan K. Guler AH, Sapan N, EDİZ B, Genc Z, Ozkan K.

Effect of copper on liver and bone metabolism in malnutrition.

 Turk J Pediatr. 1994 Jul-Sep;36(3):205-13.

 Özalp Ü, EDİZ B., Kan İ
Murphree and Vaporization Efficiencies in Multicomponent Distillation,
Chimica Acta Turcica, Vol. 21, p. 227-290, 1993.
Güler AH, Uludağ S, EDİZ B., Genç Z, Özkan K

 The Effect of 100 mg aspirin daily on plasma thromboxane A-2 and prostacyclin levels,

Pakitan Journal of Pharmacology, Vol: 10, No:1, p. 29-35, 1993.
 

Özalp U, EDİZ B.

Vapour-Liquid-Equilibrium Data for The Terenary System n. Heptane/ Methylcyclohexane/ Toluene at 760 mm Hg,

Chimica Acta Turcica, Vol. 20, p. 241-251, 1992.

 

Guler AH, EDİZ B.

Serum Copper Levels in Malnourished Children.

Specialist, Vol.7, No:4, p. 15-20, 1991.

Ercan İ EDİZ B., Kan İ.

Hastaların sosyo-ekonomik durumlarına göre sağlık hizmetlerinden memnuniyetlerinin incelenmesi,

İnönü Üniv. Tıp Fakültesi Derg., 11(3), 161-167, 2004.

 

Ercan İ., EDİZ B., Kan İ.

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut  İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek,

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), sayfa 151-157, 2004.

 
Canıtez Y., Sapan N., EDİZ B.

Alerjik astımlı çocuklarda egzersize bağlı bronkospazm,

Akciğer Arşivi, ISSN 1302 8715, Vol:4, Sayı:1, 2003.

 

Cankur N. Ş., Coşkun İ., EDİZ B.

El kullanımının ayırma fonksiyonu ile saptanması,

U.Ü.Tıp Fakültesi Derg., 28(1): 5-7, 2002.

 

Cankur N. Ş., EDİZ B., Sırmalı Ş. A.

 Entegre eğitim sisteminde uygulanan sınavlardaki doğru yanıt seçeneklerinin dağılımı

U.Ü.Tıp Fakültesi Derg.28(2): 1-3, 2002.
 

 Topal U., EDİZ B.

 Transtorasik akciğer biyopsilerinde pnimotoraks gelişimini etkileyen faktörler,

Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 8:555-558, 2002.

 

Özkan L., Saran A., Kahraman Çetintaş S., Tolunay Ş., Taşdelen İ., Topal U., EDİZ B., Engin K.

 Bilateral meme kanserli olguların klinik ve patolojik özellikleri,

 Meme Hastalıkları Derg., Vol 7, Sayı 3-4, 2000.

 

Oktay İ., Ermutlu E, EDİZ B.

Eritropoetin kullanan ve demir eksikliği olan hemodiyaliz hastalarında intravenöz demir sukroz tedavisi,

Bursa Devlet Hast. Bült. , 14 (1) : 27-30, 1998.

Güllülü M, Ersoy A, Güllülü S, Dilek K, Yavuz M, Karakoç Y, EDİZ B.

Esansiyel Hipertansiyonlu olgularda Angiotensin Converting Enzim (ACE) inhibitörü, kalsiyum kanal blokeri kombinasyonunun ACE inhibitörü, Hidroklorotiyazid kombinasyonu ile karşılaştırılması,

U.Ü. Tıp Fak. Derg., Vol 25 (1-2-3) : 9-12, 1998.

 

Ercan İ, Tanrıtanır A, Hacımustafaoğlu M, EDİZ B.

Akut ishal tanısıyla yatırılan olguların klinik verilerinin kümeleme çözümlemesiyle değerlendirilmesi,

Ege Tıp Derg. 37(1-2): 25-30, 1998.

 

Yücel Y., Türksöz N.,Yeşil N., EDİZ B.

SSK Bursa Hastanesi Hemodiyaliz Hastalarında Hepatit C Virüsü (HCV) Enfeksiyonu Görülme Sıklığı,

Bursa Devlet Hastanesi Dergisi, Sayı: 13(2), s. 109-111, 1997.

 
 

Kaya E., Yılmazlar T., Gürpınar E., Emiroğlu H., EDİZ B.

Sıçanlarda intraabdominal yapışıklıkların önlenmesinde tenoksikam'ın etkinliği,

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, Vol. 6, Sayı:2, s. 51-55, 1996

 

Cankur NŞ, EDİZ B.

Bursa'da özel ilkokul öğrencilerine ait büyüme düzeylerinin bölgesel ölçümler ve NCHS standartlarıyla karşılaştırılması,

U.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, Sayı: 1-2-3, s. 31-37, 1996.

 

Özalp Ü., Özalp A.A., EDİZ B.

Limits on the prediction of isobaric quinary phase equilibria by wilson and uiquac equations, Commun. Fac. Scien.

Univ.Ankara Series B, Vol.41, p. 51-66, 1995.

 

Dilek K., Güllülü M., Yavuz M., Ersoy A., EDİZ B., Yurtkuran M.

Hipertansif, kronik hemodiyaliz hastalarında silazaprilin kan basıncı, glukoz ve lipid metabolizması üzerine etkisi,

İlaç ve Tedavi Dergisi, Cilt 8, Sayı: 10, s. 603-610, 1995.

 
 

Egeli Ü., EDİZ B.

Pyrimethamine�in (Daraprim) lenfosit kültürlerinde insan kromozomlarının spiral oluşumu üzerine etkisi,

U.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, Sayı:2,  s 193-195, 1993.

 

Yavaşçaoğlu İ., Şimşek Ü., Oktay B., Özyurt M., EDİZ B.

Erkek infertilitesinde varikoselin rolü,

U.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, Sayı:3, s. 295-298, 1993.

 

Genç Z., EDİZ B., Kan İ.

Bursa�da Akraba Evliliklerinin İncelenmesi,

U.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, Sayı:1, s. 5-17,1992.

 

Genç Z., Aydın Ö., EDİZ B., Kan İ.

Bursa�ya Yerleşen Göçmenler Arasında Akraba Evliliği Sıklığı,

U.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, Sayı:2, s 147-153, 1992.

 

Güler AH., Genç Z., Dirican M., EDİZ B., Uludağ S., Özkan K.

Kobaylarda deriye uygulanan "krom oksit" in böbrekler üzerine etkisi,

U.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, Vol.19, No:3, s. 299-308, 1992.

Güler AH., EDİZ B., Salantur E.

Serum Copper Measurement Using AAS Containing Graphite Tube,

Marmara Medical Journal, Vol. 4, p 136-140,1991.

 

Güler AH., EDİZ B., Özkan K.

Malnütrasyonlu Olgularda Serum Bakır Değerlerinin Hemoglobin, Hemotokrit, Lökosit, Eritrosit ve Trombositlerle Korrelasyonları,

U.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, Sayı:3, s. 381-391, 1991.

 

Güler AH., Dirican M. EDİZ B., Özkan K.

Serum Alüminyum Tayininde "Protein Presipitasyonu" ve "Matriks Değiştirici"'lerin Kullanımı,

U.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, Sayı:2, s. 239-248, 1991.

 

Papers Submitted to International Meetings

 

Özkan L, Engin K, Çetintaş S. K., Taşdelen İ, Tolunay Ş, Topal U, Kurt M, EDİZ B.

Factors affecting local control after breast conserving management,

 3rd Balkan Congress of Oncology, Poiana Braşov (Romania), September 10-14 2001

 

Sapan N, Alper Z, Canıtez Y, Bilgen N, EDİZ B.

Wheezing prevalance in childhood in Bursa (Turkey),

The 23rd International  Congress of Pediatrics, Beijing China, September 9-14 2001.

 

Canıtez Y, Sapan N, EDİZ B.

The prevelance of asthma, its symptoms and evaluation of probable risk factors in children aged 13-14 years, in Bursa, Turkey, Joint meeting of pediatric assembly,

European respiratory society and European society of pediatric allergy and clinical immunology, Berlin, Germany, May 26-29, 1999

 

 Canıtez Y, Sapan N, EDİZ B.

The epidemiology of asthma and its symptoms; differences in  two age groups of children, European  Respiratory

 Journal ERS Annual Congress, Madrid, Spain, October 9-13 1999.

 

 Korkmaz NH., Şeker E, Apaydın A, EDİZ B.

1998 Dünya kupası bir grup eleme maçı öncesi futbol ümit milli takımı beslenme profillerinin incelenmesi,

 Futbol ( ISSN: 1300-316X) 6(4):Nisan 1999.

 

Güllülü S, Dirican M, Gemici K, Baran İ, Yeşilbursa D, Özdemir B, EDİZ B.

The association between HDL-cholesterol and oxidation of non-HDL fraction,

2nd international congress on coronary artery disease-from prevention to intervention, Florence, Italy, october, 18-21, 1998

 

EDİZ B., Gemici K., Kan İ., Güllülü S., Aydınlar A., Cordan J.

Assesing of Coronary Artery Disease Risc Factors in 744 Case With Logistic Regression Analyses,

Turkish-German-Italian Joint Meeting on Hypertension & Atherosclerosis, 18-22 March, 1998, Abstract Book p. 153, Antalya.

 

Güler AH., Genç Z., Uludağ S., EDİZ B., Özkan K.

The effects of hexavalent chromium on serum proteins, "

Second International Meeting on Molecular Mechanism of Metal Toxicity and Carciogenicity", 10-17 January, 1993, Abstract Book p. 66, Madonna di Campliglio /Italy.

 

 Güler AH., Uludağ S., EDİZ B., Özkan K.

The effect of 100 mg aspirin daily on plasma thromboxane A-2 and prostacyclin levels, Journal of Molecular And Cellular Cardiology

(JMCDAY), 24 (Suppl IV) 59, 1992 (Program and Abstract of Second International Symposium on the Mammalian Myocardium-Biochemical and Physicological Mechanisms Underlying the Heart Beat, 26-29 July 1992, Leeds/England).

 

Papers Submitted to National Meetings

 

EDİZ B, Cangur S, Sigirli D, Kan İ.

Bootstrap Yöntemi ile Nokta Tahmininin Elde Edilmesine  İlişkin Bir Simülasyon Çalışması,

X. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Sivas, 5-8 Eylül 2007.

 

Korkmaz F., Erden S.,  Arabacı R., EDİZ B.

Bursa İli Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Ve Sosyal Tercihlerinin Görüntüsü

4.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyomu, 10-11 Haziran 2005, Bursa.

 

Topal E., Kaya E., EDİZ B., Bilgel H.

Cerrahi Enfeksiyonlu Sürveyans Çalışması: İlk Sonuçlar,

Türk Cerrahi Derneği Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs 2004, Antalya.

 

Canıtez, Y. , Sapan N. , EDİZ B.

Bursa�da 13-14 yaş okul çocuklarında ISAAC protokolü ile allerjik rinit  prevelansı,

VIII. Ulusal Allerji ve klinik İmmünoloji Kongresi program ve özet kitabı, Ege Üniversitesi, 2000.

 

EDİZ B.,Kan İ., Ercan İ.

Türetilmiş verilere lojistik regresyon ve ayırma analizi uygulandığında elde edilen doğru sınıflandırma oranları,

4. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Özet Kitabı s.13-22, 23-24 Eylül, Ankara.

 

EDİZ B., Ercan İ., Kan İ, Menek T

 Bağımsız iki örnek ortalamafarkına ilişkin hipotezlerin t ve Mann-Whitney U testi ile kontrolünde verilen kararların doğruluk dereceleri,

 4. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Özet Kitabı s.55-64, 23-24 Eylül, Ankara.

 

Cankur N.Ş., Turan S., EDİZ B., Kan İ.

Tıp eğitiminde hedeften sapmalar: Öğrenci anketi çaılşması II,

1. Ulusal tıp eğitimi kongresi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 12-15 Kasım 1998.

 

Cankur NŞ., EDİZ B.

Bursa İl Merkezi İlkokul öğrencilerinde Üst ve Alt Ekstremite Uzunluk Ölçümleri,

III. Ulusal Anatomi Kongresi, 6-9 Eylül, 1995,  s. 64, İzmir.

 

Cankur NŞ., EDİZ B.

Bursa İl Merkezi İlkokul öğrencilerinin Büyüme Düzeylerinin Bölgesel Ölçümlerle Karşılaştırılması,

III. Ulusal Anatomi Kongresi, 6-9 Eylül, 1995,  s. 63, İzmir.

 

Yılmazlar T., Kaya E., Gürpınar E., Emiroğlu H., A.Zorluoğlu A., EDİZ B.

Deneysel İntraperional Yapışıklıkların Önlenmesinde Tenoksikamin Doza Bağlı Etkisinin İncelenmesi,

VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Özet Kitabı, 10-14 Eylül, 1995, s 23, Antalya.

 

Ildırım İ., Hacımustafaoğlu M., EDİZ B., Erece N., Sevimgil F.

Bursa İl Merkezi İlkokullarında BCG Aşılı ve Aşısız Çocuklarda PPD Persantilleri

 XX. Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi, 7-9 Nisan, 1994, s. 359-365, Antalya.

 

Erden S., Toker F., EDİZ B.

Bursa İlinde, Gelişim Çağındaki Kız Öğrencilerde Sürat, Dikey Sıçrama, Boy ve Ağırlık Parametreleri Üzerine Bir Araştırma,

IV. Milli Spor Hekimliği Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, s. 22, 1993, İzmir.

 

Güler AH., Dirican M., EDİZ B., Özkan K.

Serum Alüminyum Tayininde Protein Presipitasyonu ve Matriks Değiştiricilerin Kullanımı,

Türk Biyokimya Derneği 10. Ulusal Biyokimya Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Cilt XVI, Sayı:2, s. 387, 1991.

 

Güler AH., Genç Z., Dirican M., EDİZ B., Uludağ S., Özkan K.

Kobaylarda Deriye Uygulanan "Krom Oksit" in Böbrekler Üzerindeki Etkisi,

XI. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Yayın No:3, s. 23, 1991, Kayseri.

 

Egeli Ü., EDİZ B.

Pyrimethamine�in (Daraprim) Lenfosit Kültürlerinde İnsan Kromozomlarının Spiral Oluşumu Üzerine Etkisi,

XI. Ulusal Biyoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Yayın No:3, s. 26, 1991, Kayseri.

 

Genç Z., EDİZ B., Kan İ.

Bursa�da Akraba Evliliklerinin İncelenmesi,

II. Halk Sağlığı Günleri "Çocuk Sağlığı" Bildiri Özetleri Kitabı, s. 59, 1991, Bursa.

 

Genç Z., Aydın Ö., EDİZ B., Kan İ.

Bursa'ya Yerleşen Göçmenler Arasında Akraba Evliliği Sıklığı,

II.Halk Sağlığı Günleri "Çocuk Sağlığı" Bildiri Özetleri Kitabı, s. 20, 1991, Bursa.