Osman Işık                                                          ENGLISH

osmani1997@gmail.com

Lisans Eğitimi:

 İstatistik, Hacettepe Üniversitesi, (2019)

Yüksek Lisans Eğitimi:

 Biyoistatistik, Uludağ Üniversitesi, (2019 - )