U.Ü. SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KAPSAMINDA

GÜZ DÖNEMİ
 TEMEL BİYOİSTATİSTİK KURSU

 


 13 - 14 Ocak 2015 tarihlerinde yapılacaktır.

 


KURS SONUNDA VERİLECEK BELGE TÜRÜ: Katılım Belgesi
KURS TARİHİ: 13 - 14 Ocak 2015

KURS SAATİ: 09:00-17:45

KURS PROGRAMI: Kurs Programı aşağıda belirtilmiştir.

KURS SÜRESİ: 15 Saat

KURS YERİ: Biyoistatistik Anabilim Dalı Bilgisayar Laboratuvarı         (Harita)

KURSTA GÖREV ALACAK ÖĞRETİM ELEMANLARI: Prof. Dr. İlker ERCAN
                                                                                                    Doç. Dr. Güven ÖZKAYA
                                                                                                    Dr. Deniz SIĞIRLI
                                                                                                    Dr. Gökhan OCAKOĞLU
 
 

Temel biyoistatistiksel kavramlar ve testler anlatılarak SPSS paket programı ile uygulama yapılacaktır.

KURS ÜCRETLERİ
KURUM İÇİ KATILIMCI(ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PERSONELİ): 500 TL
KURUM DIŞI KATILIMCI: 600 TL

Arzu eden katılımcılarımız Uludağ Üniversitesi misafirhanesinde ücreti karşılığı konaklama hizmetinden faydalanabilir.

KURS PROGRAMI

 

1. GÜN

Öğretim Elemanı

9:00-9:45

Temel istatistiksel kavramlar

Ortalamalar ve dağılım ölçüleri

Dr. İlker ERCAN

10:00-10:45

Örnekleme

Dr. İlker ERCAN

11:00-11:45

Çalışmalarda yapılan istatistiksel hatalar

Dr. İlker ERCAN

Öğle Arası

 

 

13:00-13:45

SPSS programına giriş

Dr. İlker ERCAN

14:00-14:45

SPSS ile Uygulama

Dr. Deniz SIĞIRLI

15:00-15:45

Parametrik bağımsız iki-örneklem testleri

Nonparametrik bağımsız iki-örneklem testleri

Dr. Güven ÖZKAYA

16:00-16:45

Parametrik bağımlı iki örneklem testleri

Non-parametrik bağımlı iki örneklem testleri

Dr. Güven ÖZKAYA

 

2. GÜN

 

9:00-9:45

SPSS ile Uygulama

Dr. Gökhan OCAKOĞLU

10:00-10:45

Parametrik k grup testleri

Nonparametrik k grup testleri

Dr. Güven ÖZKAYA

11:00-11:45

SPSS ile Uygulama

Dr. Gökhan OCAKOĞLU

Öğle Arası

 

 

13:00-13:45

Kategorik Veri analizi

Dr. Güven ÖZKAYA

14:00-14:45

SPSS ile Uygulama

Dr. Deniz SIĞIRLI

15:00-15:45

İlişki Analizleri

Regresyon Analizi

Dr. İlker ERCAN

16:00-16:45

SPSS ile Uygulama

Dr. Gökhan OCAKOĞLU

1700:-17:45

Genel Uygulama (İsteğe bağlı)

Dr. Deniz SIĞIRLI

 

KURSUN YAPILACAĞI BİLGİSAYAR LABORATUVARI