Fisun KAŞKIR KESİN                        ENGLISH

kaskir.fisun@gmail.com

Lisans Eğitimi:

 İstatistik,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, (2009)

Lisans Eğitimi:

 Kamu Yönetimi, Anadolu Üniversitesi, (2010)

Yüksek Lisans Eğitimi:

 İstatistik,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, (2012)

  Doktora:

 Biyoistatistik, Uludağ Üniversitesi, (2015-)
 
 
İstatistiksel ve Metodolojik Yayınlar
Gunel Karadeniz P, Uzabaci E, Atis S, KASKIR KESIN F, Can FE, Secil M, Ercan I

Statistical Errors in Articles Published in Radiology Journals

Diagnostic and Interventional Radiology 2019 Mar;25(2):102-108
 
Ortak ve Disiplinler Arası Yapılan Yayınlar
 
Yılmaz V, KAŞKIR KESİN F.
"Logaritmik Doğrusal Modeller ve Uyum Analizinin Birlikte Kullanımı: Lise Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi"
Turkiye Klinikleri J Biostat 2018;10(1):65-86
 
Yılmaz V, Sen H, KAŞKIR F.
"Kredi Kartı Kullanıcılarının Memnuniyet ve Gelecekte Kullanma Niyeti Değişkenlerine Göre Kümelendirilmesi"
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010; 28:269-278
 
Yıldız Z, Yılmaz V, KAŞKIR F, Bas M.
"Çok Değişkenli İstatistiklerle Tüketicilerin Sıvı Yağ Ambalaj Tercihlerine Göre Bölümlendirilmesi"
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012; 1(32):255-272