Dilara Özlem BAYRAM                                  ENGLISH

dilara-bayram@hotmail.com

Lisans Eğitimi:

 İstatistik, Yıldız Teknik Üniversitesi, (2015)

Yüksek Lisans Eğitimi:

 İstatistik, Yıldız Teknik Üniversitesi, (2015-)

Yüksek Lisans Eğitimi:

 Biyoistatistik, Uludağ Üniversitesi, (2015-)