Ayşegül YABACI                                 ENGLISH

aysegulyabaci@gmail.com

Lisans Eğitimi:

 İstatistik, Yıldız Teknik Üniversitesi, (2014)

Yüksek Lisans Eğitimi:

 Biyoistatistik, Uludağ Üniversitesi, (2016)

Doktora Eğitimi:

 Biyoistatistik, Uludağ Üniversitesi, (2017-)
   
https://orcid.org/0000-0002-5813-3397  
Bezmialem Vakıf Universitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi  
   
Ortak ve Disiplinler Arası Yapılan Yayınlar
 
Buyukkoyuncu Pekel N, Yildiz D, Sigirli D, YABACI A, Seferoglu M, Gunes A.
Parkinson's Disease: Is it Actually an Inflammatory Disorder?
Turkish Journal of Geriatrics 2018;21 (4):483-489
 
Aydogdu A León GPP,  Emre Y, Emre N, YABACI A
Prevalence and Intensity of Allocreadium isoporum (Digenea: Allocreadiidae) in three endemic species of cyprinids (Capoeta spp.) in Turkey, in relation to season, host size and sex.
Journal of Applied Ichthyology 2017;1-7.