Arda UZUNOĞLU                                 ENGLISH

arda-uzunoglu@hotmail.com

Lisans Eğitimi:

 Matematik, Fırat Üniversitesi, (2007)

Yüksek Lisans Eğitimi:

 İstatistik, Gazi Üniversitesi, (2017)

Doktora Eğitimi:

 Biyoistatistik, Uludağ Üniversitesi, (2018-)