Şeyda ARIK                                 ENGLISH

seyda.arik03@gmail.com

Lisans Eğitimi:

 İstatistik, Hacettepe Üniversitesi, (2017)

Yüksek Lisans Eğitimi:

 Biyoistatistik, Uludağ Üniversitesi, (2017-)