Özlem TOLUK

erozlem@outlook.com.tr 

Lisans Eğitimi:

 İstatistik, Yıldız Teknik Üniversitesi, (2007)

Yüksek Lisans Eğitimi:

 Biyoistatistik, Uludağ Üniversitesi, (2015-)